Aabakken AS bidrar til innovasjon og industrialisering

Hva vi tilbyr

Planlegg for innovasjon

For hvem, hvordan og til hvilken pris? Produktutvikling koster. Derfor er det essensielt å forstå markedet, brukerne og beslutningstakere før du lager nye produkter.  Informerte beslutninger gir retning og øker suksessraten

Teknisk produktutvikling

Det er mange fallgruver i utviklingsfasene. Strukturelle prosjektrammer sikrer bedre beslutninger. Vi bidrar i forprosjekt, teknisk produktutvikling, dak, prototyping og patentering

Sertifisering av medisinsk utstyr

Overgang fra MDD til MDR krever nye prosedyrer og ny dokumentasjon. Vi hjelper industrien implementere tilpassede prosedyrer og dokumentasjon. (60601-1, 13485, 14971)

Prosjekter

Innovasjon blir til i samarbeid

Confidence Medesign

Universell behandlingsbenk

Innovativ behandlingsbenk øker effektivitet på sykehus. Fra research til pilotserie på 18 måneder 

Telenostra, Telenor eid Startup

Intelligent menneske-maskininterface i bil

Unike mikroswitcher og SW muliggjør innovativ løsning for Mercedes konseptbil

Tidligere klienter

Forbered din bedrift for fremtiden gjennom utvikling av kommersialisering av nye ideer

Create your website for free!