Om Aabakken AS

Dedikert til suksessfull innovasjon

Aabakken AS er et konsulentselskap som bidrar gjennom hele innovasjonsløpet, fra research og forretningsutvikling gjennom utvikling til sourcing, tilvirkning og distribusjon.  

Skjalg Aabakken har over 15 års erfaring med industrialisering og kommersialisering av teknologi-løsninger for norsk industri. Han har ledet flere teknologi-startups og gjennomført selskapssalg

Create your website for free!