Om Aabakken AS

Sulten på innovasjon

Aabakken AS er et konsulentselskap som bidrar gjennom hele innovasjonsløpet, fra ide og tidlig research gjennom mekanisk og mekatronisk utvikling til oppstart og produksjon.  

Skjalg Aabakken har over 20 års erfaring med utvikling, industrialisering og kommersialisering av teknologi for norsk industri. Skjalg har også ledet startups og gjennomført selskapssalg.

Create your website for free!