Aabakken AS bidrar til innovasjon og industrialisering

Hva vi tilbyr

Planlegg for innovasjon

For hvem, hvordan og til hvilken pris? Produktutvikling koster. Derfor er det essensielt å forstå markedet, brukerne og beslutningstakere før du lager nye produkter.  Informerte beslutninger gir retning og øker suksessraten

Teknisk produktutvikling

Det er mange fallgruper i produktutvikling. Omforente planer og metoder gir gode beslutninger. Aabakken bidrar typisk i forprosjekt, teknisk produktutvikling, DAK, Prototyping eller Patentering

Offentlig finansiering

Offentlig finansiering, blant annet Skattefunn eller Innovasjonskontrakter kan senke risiko i utviklingsprosjekt


Prosjekter

Innovasjon blir til i samarbeid

Confidence Medesign

Universell behandlingsbenk

Innovativ behandlingsbenk øker effektivitet på sykehus. Fra research til pilotserie på 18 måneder 

Telenostra, Telenor eid Startup

Intelligent menneske-maskininterface i bil

Unike mikroswitcher og SW muliggjør innovativ løsning for Mercedes konseptbil


Tidligere klienter

Veien til fremtiden er utvikling og kommersialisering av nye ideer!

Create your website for free!