Innovasjon gjennom produktutvikling og design


Teknisk produktutvikling og prosjektledelse

Det er mange fallgruper i produktutvikling.  Omforente planer og metoder gir gode beslutninger. Aabakken bidrar typisk i forprosjekt, teknisk produktutvikling, DAK, Prototyping eller Patentering

Planlegg for innovasjon

For hvem, hvordan og til hvilken pris. Utvikling "koster skjorta" og det er det et must å forstå markedet, brukerne og teknologimulighetene. Informerte beslutninger gir retning til prosjektene. Dette øker sannsynligheten for suksessfull produktlansering.

Sertifisering av medisinsk utstyr

Overgang fra MDD til MDR krever nye prosedyrer og ny dokumentasjon. Vi kan hjelpe med implementering av tilpassede prosedyrer og dokumentasjon. (60601-1, 13485, 14971)

Offentlig finansiering

Offentlig finansiering, blant annet Skattefunn eller Innovasjonskontrakter kan senke risiko i utviklingsprosjekt

Create your website for free!