Tjenester innen produktutvikling og innovasjon


Planlegg for innovasjon, lag strategi

For hvem, hvordan og til hvilken pris. Industrialisering og kommersialisering koster. Derfor er det essensielt å forstå markedet, brukerne og stakeholders. Informerte beslutninger gir retning og som øker suksessraten for nye produkter.

Teknisk produktutvikling og prosjektledelse

Det er mange fallgruver i utviklingsfasen.  Strukturelle rammer på prosjektet sikrer bedre beslutninger. Vi bidrar i Forprosjekt, Teknisk produktutvikling, DAK, Prototyping, Patentering

Hjelp til sertifisering av medisinsk utstyr

Overgang fra MDD til MDR krever nye prosedyrer og ny dokumentasjon. Vi hjelper industrien implementere tilpassede prosedyrer og dokumentasjon. (60601-1, 13485, 14971)

Offentlig finansiering

Vi hjelper med å skaffe offentlig finansiering, blant annet Skattefunn eller Innovasjonskontrakter.

Create your website for free!